Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

Historia

Zarys historii Samodzielnej Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
 

   Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki (pierwotna nazwa Zakład Organizacji Socjalistycznych Przedsiębiorstw Ogrodniczych) powstała w 1954 roku jako jednostka w Katedrze Organizacji Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Rolnictwa.W 1956 nazwa ta została zmieniona na: Zakład Organizacji Produkcji Ogrodniczej, a w 1976 roku na: Zakład Ekonomiki i Organizacji Ogrodnictwa. Decyzją JM Rektora, dnia 1 lutego 1979 roku, Zakład przeniesiono na Wydział Ogrodniczy do Instytutu Produkcji Ogrodniczej. Po likwidacji instytutów w 1982 roku Zakład przekształcono w Katedrę Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa.Pod koniec lat 90-tych jednostkę przemianowano na Samodzielną Pracaownię Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, która to nazwa pozostaje do dnia dzisiejszego.

Kierownikami jednostki byli kolejno:

  • Prof. dr hab. Nora Krusze (1955-1983)
  • Doc. dr hab. Tadeusz Dąbrowski (1983-1990)
  • Prof. dr hab. Wojciech Ciechomski (1990-2009)
  • Od 2009 roku funkcję Kierownika Pracowni pełni Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska