Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa